Komunikat w sprawie badań medycyny pracy

2020-03-23
35193487_l-1024x762-1.jpg

Główny Inspektor Pracy. 16 marca 2020 r. wydał komunikat (GIP-GNN.50.2.2020.1), w którym zajął stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.

W komunikacie GIP czytamy, że kierując się sytuacją epidemiologiczną w Polsce i biorąc pod uwagę opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, GIP proponuje:

1) zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2 przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 kodeksu pracy. Pracownicy powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego;

2) utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich.

SKUTKI DLA PRACODAWCÓW

Oznacza to, że w dalszym ciągu istnieje bezwzględny zakaz dopuszczenia pracownika do pracy bez wstępnych badań lekarskich. Bez wątpienia powoduje to, że do momentu odwołania zagrożenia epidemiologicznego w zasadzie wykluczone jest zatrudnianie nowych pracowników. Dopóki lekarz nie stwierdzi tych przeciwwskazań, pracownik po prostu nie może podjąć zatrudnienia.

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner Skip to content