AKADEMIA ODCHUDZANIA

Akademia odchudzania

Akademia odchudzania 

Program jest skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością, w wieku aktywności zawodowej (30-65 lat). Działania zaplanowane w ramach Programu adresowane są do osób najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu stanu zdrowia oraz osób najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku otrzymanych świadczeń, aby mogły podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową.

Efektem działań Programu będzie zmniejszenie masy ciała o min. 5% wyjściowej masy ciała, obniżenie BMI lub obwodu talii uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i uczestniczących w jego działaniach.


Kryteria Kwalifikacji do projektu:

 • Miejsce zamieszkania: województwo łódzkie;
 • Wiek: 30 – 65 lat;
 • Pozytywna opinia lekarza pierwszego kontaktu dotycząca udziału  w Projekcie;
 • Wyniki badań wykonanych przez pacjenta na potrzeby wstępnej kwalifikacji do Projektu (wykonane nie później, niż miesiąc przed wizytą).

Uczestnik Projektu otrzymuje:

 • 12 indywidualnych konsultacji dietetycznych oraz półroczny plan żywieniowy,
 • 2 konsultacje z psychologiem,
 • 3 grupowe zajęcia z psychologiem,
 • refundacje zajęć aktywności fizycznej,
 • końcowe badania laboratoryjne oraz wizytę lekarską.

Niezbędne badania:

 • morfologia pełna,
 • lipidogram,
 • glukoza i insulina na czczo,
 • glikemia przygodna,
 • kwas moczowy,
 • ciśnienie tętnicze,
 • AST,
 • ALT.


Dokumenty rekrutacyjne

 • Skierowanie do udziału w projekcie (do pobrania)
Skierowanie do udziału w projekcie (do pobrania)

Dokumenty rekrutacyjne

 • Zapytanie ofertowe numer 1 (dietetyk) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 2 (psycholog) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 1 (dietetyk) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 2 (psycholog) (do pobrania)

Biuro Projektu „Akademia odchudzania”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel.: 661 607 600, 42 630 27 59

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ( RPO WŁ 2014-2020) współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Działanie: X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia; Poddziałanie: X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu. Wysokość wkładu Unii Europejskiej 684 843,25 zł.
Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner Skip to content