Neurolog

- przychodniamalinowa.pl/

Poradnia neurologiczna

Lekarze specjaliści w dziedzinie neurologii udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, konsultacji i leczenia schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych).

Nasz zespół lekarzy neurologów bada Pacjentów również w zakresie medycyny pracy – badania wstępne, okresowe i kontrolne.

  • leczenie zaburzeń układu nerwowego
  • leczenie zaburzeń snu
  • leczenie zaburzeń ruchowych (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)
  • leczenie neuropatii
  • ocena urazów układu nerwowego
  • diagnostyka i kwalifikacja do dalszego leczenia zachowawczego i chirurgicznego schorzeń układu nerwowego
  • badania w zakresie medycyny pracy
  • Ewa Kozłowska-Paperz
  • Małgorzata Sawrasewicz-Rybak

Jeśli potrzebujesz pomocy sprawdzonego neurologa, umówimy wizytę w najkrótszym możliwym czasie