Oferta

DLA OSOBY INDYWIDUALNEJ

Zakres usług


Badania medycyny pracy wykonujemy odpłatnie osobom prywatnym (zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania do prawa jazdy, badania uczniów i studentów, itp.)

Poradnia medycyny pracy i lekarze w niej zatrudnieni wykonują:
 • badania profilaktyczne pracowników do pracy: wstępne, okresowe, kontrolne,
 • badania pracowników biurowych,
 • badania kierowców- do prawa jazdy,
 • badania pracowników pracujących na wysokości,
 • badania pracowników fizycznych (monterzy, spawacze, pracownicy produkcji, itp.),
 • badania pracowników mających kontakt z żywnością, badania do celów sanitarno- epidemiologicznych („do książeczki”)
 • badania uczniów, studentów
 • i inne.


 • Skierowanie na badanie profilaktyczne (do pobrania)
 • Skierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (do pobrania)
Skierowanie na badanie profilaktyczne (do pobrania)
Skierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (do pobrania)

WAŻNE!

Badania lekarskie osób niepełnoletnich wykonywane są
w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Rejestracja – rezerwacja terminów

tel. +42 630 27 59
kom. 731 765 649


Badania Sanitarno – Epidemiologiczne


Badania muszą wykonać osoby mające kontakt z żywnością lub gdy w pracy istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby. Taki pracownik zobowiązany jest posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania pracy lub/oraz wpis na ten temat do Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 947) badania muszą wykonać m.in.:

 • uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcący się do wykonywania tych prac,
 • przed podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki,
 • przed ponownym podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki po przebyciu zakażenia stanowiącego zagrożenie sanitarno -epidemiologiczne (Salmonella, Shigella, gruźlica).

Ważne – jakie dokumenty musi mieć ze sobą pracownik stawiający się na badania

 • skierowanie od pracodawcy,
 • ważny dokument tożsamości,
 • dokumentacja medyczna w przypadku rozpoznania schorzeń (karty informacyjne, wyniki badań, zaświadczenia o prowadzonym leczeniu),
 • na badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni) pisemna informacja od lekarza leczącego o rozpoznaniu i prowadzeniu leczenia schorzenia, które było przyczyną zwolnienia lekarskiego, ewentualnie dokumentacją medyczną do wglądu.

Badanie sanitarno-epidemiologiczne

Badania muszą wykonać osoby mające kontakt z żywnością lub gdy w pracy istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby. Taki pracownik zobowiązany jest posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania pracy lub/oraz wpis na ten temat do Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner Skip to content