AKADEMIA REHABILITACJI


Akademia rehabilitacji

Program rehabilitacji skierowany jest do mieszkańców woj. łódzkiego w wieku aktywności zawodowej ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. ( w tym osoby w wieku 50 lat i więcej).
W ramach programu zakwalifikowanym pacjentom oferujemy:
– I porada rehabilitacyjna- kwalifikacja medyczna do projektu
– Szeroki pakiet zabiegów rehabilitacyjnych z elementami edukacji
– Warsztaty psychoedukacyjne
– II porada rehabilitacyjna- końcowa konsultacja

Projekt realizowany jest na terenie naszej placówki przy ul. Kilińskiego 21 w Łodzi.
Zawsze staramy się, aby uzgodnić godziny zabiegów możliwie elastycznie do godzin pracy uczestników projektu.


Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Akademia rehabilitacji” jest złożenie dokumentów w Biurze Projektu ul. Kilińskiego 21 w Łodzi (osobiście/listem/kurierem/e-mail):

 • formularza rekrutacyjnego,
 • oświadczenia o RODO,
 • oświadczenie o zamieszkaniu na terenie woj. łódzkiego,
 • oświadczenie potwierdzające wiek aktywności zawodowej,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia- dokumentacja medyczna potwierdzająca zdiagnozowaną chorobę układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (w kat. M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54) nie starsza niż 1 rok,
 • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,
 • oświadczenie o braku możliwości podjęcia rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

Dokumenty rekrutacyjne

 • Skierowanie do udziału w projekcie (do pobrania)
 • Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 • Regulamin rekrutacji do projektu (do pobrania)
 • Umowa uczestnika projektu (do pobrania)
 • Oświadczenie o narażeniu na opuszczenie rynku pracy (do pobrania)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [RODO] (do pobrania)
 • Oświadczenie o zamieszkaniu (do pobrania)
 • Oświadczenie o możliwości udziału w projekcie w trybie ambulatoryjnym (do pobrania)
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy (do pobrania)
 • Oświadczenie o wieku emerytalnym (do pobrania)
Skierowanie do udziału w projekcie (do pobrania)
Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Regulamin rekrutacji do projektu (do pobrania)
Umowa uczestnika projektu (do pobrania)
Oświadczenie o narażeniu na opuszczenie rynku pracy (do pobrania)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [RODO] (do pobrania)
Oświadczenie o zamieszkaniu (do pobrania)
Oświadczenie o możliwości udziału w projekcie w trybie ambulatoryjnym (do pobrania)
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy (do pobrania)
Oświadczenie o wieku emerytalnym (do pobrania)

Zapytania ofertowe


  Biuro Projektu „Akademia rehabilitacji”
  Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
  tel.: 661 607 600, 42 630 27 59

  Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

  Czas trwania: 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania X.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 X.3.1: Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.
  Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

  Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

  Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
  Telefon: 42 630 27 59
  kom. 731 765 649
  Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

  Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

  Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner Skip to content