Oferta

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA NFZPOZ w Przychodni Malinowa – lekarze pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych


Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej i zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu.

Do zakresu opieki należą świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Jeżeli jesteś ubezpieczony, masz prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie 3 razy w ciągu roku.


Deklaracje wyboru

Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku. Na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zastrzyki i zabiegi w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta.


 • Deklaracja wyboru lekarza (do pobrania)
 • Deklaracja wyboru pielęgniarki (do pobrania)
 • Deklaracja wyboru położnej (do pobrania)
 • Lista badań refundowanych (do pobrania)
Deklaracja wyboru lekarza (do pobrania)
Deklaracja wyboru pielęgniarki (do pobrania)
Deklaracja wyboru położnej (do pobrania)
Lista badań refundowanych (do pobrania)


Położna POZ

Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych,
 • podejmuje działania w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

AKADEMIA RODZENIA MALINOWA – bezpłatna szkoła rodzenia

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach edukacji przedporodowej. Akademia Rodzenia Malinowa zaprasza kobiety po 21 tygodniu ciąży. Zajęcia trwają nieprzerwanie i każda z Pań będąca po 21 tyg. ciąży może do nas dołączyć i uczestniczyć w spotkaniach aż do rozwiązania.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ


Zakres świadczeń POZ

 • badanie i porada lekarska,
 • diagnostyka i leczenie w ramach kompetencji,
 • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej (z wyjątkiem oddziału dla przewlekle chorych),
 • promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

Pacjent powinien dokonać wyboru lekarza POZ (lekarza rodzinnego) poprzez złożenie deklaracji w celu określenia przynależności do danego lekarza.Nasz zespół:

Interniści: Pediatrzy:
Jolanta Chlebowska Marianna Bukowska
Marcelina Przemęcka Halina Krotewicz
Bogdana Wesołowska-Kling Małgorzata Szkoda-Kłos
Michał Żebrowski
Pielęgniarki: Położne:
Krystyna Baranowska Marta Andrzejewska
Ewa Chlasta Izabela Łajs
Aneta WyżnickaZapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Aktualności

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner Skip to content