Medycyna szkolna

- przychodniamalinowa.pl/

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania –
oferta dla placówek oświatowych

Pielęgniarka lub higienistka szkolna odpowiada za sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą, które są objęte obowiązkiem szkolnym. Są to uczniowie od 6 do 19 roku życia (od rozpoczęcia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego po ostatnią klasę szkoły ponadgimnazjalnej).

Zapraszamy do współpracy

Zachęcamy wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze do korzystania z naszych usług w zakresie medycyny szkolnej. Wartością dodaną wynikającą ze współpracy z nami jest możliwość korzystania z wielu akcji profilaktycznych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Realizujemy programy finansowane przez Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miasta Łodzi. Zatrudniamy wykwalifikowany personel pielęgniarek w zakresie medycyny szkolnej.

Szczegółowych informacji udziela:
Dyrektor Izabela Łajs
Kontakt: 503 096 070, izalajs@op.pl

 

Jeśli potrzebujesz pomocy sprawdzonego specjalisty, umówimy wizytę w najkrótszym możliwym czasie