Projekty unijne

PROJEKT WSPARCIE U TWEGO BOKU 2

Opieka dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Projekt „Wsparcie u Twego boku 2” skierowany jest do osób niesamodzielnych, w tym również osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Warszawa, lub określonych powiatów województwa mazowieckiego*, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, a także ich otoczenia – w szczególności opiekunów faktycznych.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.

*Miejscem realizacji projektu jest województwo mazowieckie z uwzględnieniem konkretnych powiatów: Warszawa, białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski wschodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, zwoleński, żyrardowski.


Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Wsparcie u Twego boku II” jest złożenie dokumentów w Biurze Projektu ul. Jana Kazimierza 45/5, 01-248 Warszawa (osobiście/listem/kurierem/e-mail):

 • formularza rekrutacyjnego
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką wraz z kartą oceny wg skali opartej na skali Barthel,
 • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM 2014-2020,
 • inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp.
 • dokumenty potwierdzające bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. zaświadczenie z PUP, OPS/PCPR
 • w celu przyznania dodatkowych punktów kandydat powinien dostarczyć zaświadczenie/oświadczenie o dochodach, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystały ze świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia szpitalnego.

Dokumenty rekrutacyjne

 • Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z wsparcia w innym projekcie unijnym (do pobrania)
 • Ocena wg skali Barthel (do pobrania)
 • Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
 • Oświadczenie o oczekiwaniu na wsparcie (do pobrania)
 • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych (do pobrania)
 • Regulamin rekrutacji (do pobrania)
 • RODO (do pobrania)
Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
Oświadczenie o niekorzystaniu z wsparcia w innym projekcie unijnym (do pobrania)
Ocena wg skali Barthel (do pobrania)
Skierowanie do objęcia opieką długoterminową (do pobrania)
Oświadczenie o oczekiwaniu na wsparcie (do pobrania)
Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych (do pobrania)
Regulamin rekrutacji (do pobrania)
RODO (do pobrania)

Zapytanie ofertowe

 • Zapytanie ofertowe numer 1 (usługi psychologiczne) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 2 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 3 (opiekun osób z niepełnosprawnością) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 4 (specjalistyczne usługi opiekuńcze) (do pobrania)
 • Zapytanie ofertowe numer 5 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 1 (usługi psychologiczne) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 2 (usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 3 (opiekun osób z niepełnosprawnością) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 4 (specjalistyczne usługi opiekuńcze) (do pobrania)
Zapytanie ofertowe numer 5 (usługi rehabilitacyjne) (do pobrania)

Biuro Projektu „Wsparcie u Twego boku 2”

Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Kazimierza 45/5,
01-248 Warszawa, tel. 22 862 29 60

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie: IX.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałanie:  IX.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner Skip to content