Łódzkie dba o zdrowy układ krążenia – dzieci

Przychodnia Malinowa realizuje program pn. “Łódzkie dba o zdrowy układ krążenia – dzieci”.

W ramach realizacji programu Zarządu Województwa Łódzkiego zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne w klasach VI i VII z powiatów:  poddębicki, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki wschodni, miasto Łódź, brzeziński, skierniewicki, miasto Skierniewice, zgierski, łowicki.

Działanie realizowane będzie w miesiącach: październik – listopad 2019 r.

Program finansowany jest z funduszu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 630 27 59.