POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Akademia Zdrowia sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi (90-205), przy ul. Kilińskiego 21,

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400443

NIP: 7252053979 REGON: 101313577 zwana dalej Spółką, świadcząca usługi medyczne
w ramach Przychodni „Malinowa” wprowadza na stronie
www.przychodniamalinowa.pl politykę plików cookies zwaną dalej „Polityką”

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Przychodnię „Malinowa” można kontaktować się:

– korespondencyjnie na adres siedziby Spółki,

– na adres e-mail rejestracja@przychodniamalinowa.pl

– telefonicznie 42 630 27 59

– z Inspektorem Ochrony Danych na adres email iod@akademia-zdrowia.pl

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową http://www.przychodniamalinowa.pl/ oraz jej podstrony, zwaną dalej „Serwisem”.

§ 3

 1. Użytkownik w celu skontaktowania się z Przychodnią „Malinowa” musi wypełnić odpowiedni formularz, znajdujący się na stronie Serwisu.

Wymagane jest w tym miejscu podanie określonych danych osobowych.

 1. Podanie tych danych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi oraz rozwiązania poruszonej przez niego sprawy.
 2. Użytkownik może także skontaktować się z Przychodnią wykorzystując w tym celu podane w Serwisie dane kontaktowe np. adres e-mail, czy nr telefonu. Komunikacja tymi kanałami wymagać będzie podania danych osobowych typu: imię i nazwisko adres e-mail lub nr telefonu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda
  w trakcie kontaktu z Przychodnią, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

1.Pliki cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona Serwisu zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

1.1Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

 • do świadczenia usług,
 • do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),
 • do dostosowywania zawartości witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • do utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • do prezentacji reklam lub remarketingu, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika ewentualnie jego miejsce zamieszkania – tak zwany indywidualny przekaz marketingowy.
 • do realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania użytkowników.
 • do powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

1.2 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

1.3 Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.

1.4 Korzystamy z technologii DoubleClick, która wyświetla bannery na różnych stronach internetowych, zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. DoubleClick korzysta z plików cookie, by pokazywać trafniejsze reklamy. Niektóre typowe zastosowania to wyświetlanie reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawa raportów o skuteczności kampanii oraz pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Czasami taki plik zawiera dodatkowy identyfikator podobny do identyfikatora pliku cookie. Wskazuje on kampanię reklamową, której odbiorcą był użytkownik. DoubleClick nie zapisuje jednak w pliku cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Należy w takiej sytuacji odwiedzić stronę aboutads.info.

1.5 Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej, ponieważ istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:


1.6 Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. W związku z powyższym należy zapoznać się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.
1.7 Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

II. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej w skrócie RODO informujemy, iż:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 21.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@akademia-zdrowia.pl

3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działalności leczniczej oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej a w szczególności Państwa dane będą przetwarzane w celach wymienionych poniżej:
a) profilaktyki zdrowotnej – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008 (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 417 ze zm.) zwanej dalej ustawą o PPiRPP
b) ustalenia tożsamości osoby przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego – art.6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art.25 p. 1 ustawy o PPiRPP oraz § 10 ust. 1 p. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 poz. 2069)
c) zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami tej opieki zdrowotnej art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o PPiRPP
d) medycyna pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 6 oraz 11 ustawy o służbie medycyny pracy ustawa z 27.06.1997 (Dz. U nr 96, poz. 593)
e) zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25.06.1999 (Dz. U. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.), oraz inne właściwe przepisy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
f) w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 poz.2069)
g) w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust 1 Ustawy o PPiRPP oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 poz.2069)
h) w zakresie zapewnienia kontaktu w związku ze sprawami związanymi z realizowanymi świadczeniami medycznymi – art. 6. ust. 1 lit. b oraz f RODO
i) w zakresie kontaktu w sprawach zgłaszanych przez Państwa
j) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2017 poz. 1089).

4. W działaniach marketingowych Administrator danych przetwarza Państwa dane w oparciu o Państwa zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO
Administrator na podstawie udzielonej przez Państwa zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana.
W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne

5. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być następujące podmioty bądź ich kategorie:
a) podmioty lecznicze współpracujące z administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym również zleceniodawcy oraz osoby wykonujące na rzecz administratora usługi medyczne
b) dostawcy usług technologicznych lub rozwiązań organizacyjnych umożliwiających administratorowi udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie przedsiębiorstwem – mowa tu miedzy innymi o dostawcach sprzętu diagnostycznego, dostawcach usług teleinformatycznych jak również firm pocztowych i kurierskich
c) dostawcy usług doradczych np. prawnych, księgowych, audytorskich, reklamowych lub instytucji mających wspomagać administratora w dochodzeniach swoich roszczeń np. firmy windykacyjne
d) organy władzy państwowej oraz samorządowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań
e) organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań
f) inni odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.

6. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany bez ingerencji człowieka, w tym również w formie profilowania.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności:
a) dokumentacja medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa a w szczególności:


b) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;


c) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;


d) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;


e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.


f) dane dla potrzeb rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
g) dane niezbędne do dochodzenia przez administratora swoich roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.


h) Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

9. Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) sprostowania swoich danych osobowych
c) uzupełnienia swoich danych osobowych
d) żądania ograniczenia ich przetwarzania
e) usunięcia danych – przy czym prawo to nie znajduje zastosowania wobec danych zawartych np. w dokumentacji medycznej lub rachunkowej przechowywanej przez okres określony przepisami prawa
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

10. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa gody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych.

12. Podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (chyba, że obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa), jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner Skip to content