Przychodnia NFZ

- przychodniamalinowa.pl/

POZ w Przychodni Malinowa –
lekarze pierwszego kontaktu dla dzieci i dorosłych

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej i zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu.

Do zakresu opieki należą świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Jeżeli jesteś ubezpieczony, masz prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie 3 razy w ciągu roku.

Deklaracje wyboru

Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku. Na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zastrzyki i zabiegi w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta.

Zapraszamy do zapisów do POZ w Przychodni Malinowa

Deklaracja wyboru lekarza (do pobrania)
Deklaracja wyboru pielęgniarki (do pobrania)
Deklaracja wyboru położnej (do pobrania)
Lista badań refundowanych (do pobrania)

Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia:

  • edukację w zakresie planowania rodziny;
  • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem;
  • opiekę w chorobach ginekologicznych,
  • podejmuje działania w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

 

AKADEMIA RODZENIA MALINOWA – bezpłatna szkoła rodzenia

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach edukacji przedporodowej. Akademia Rodzenia Malinowa zaprasza kobiety po 21 tygodniu ciąży. Zajęcia trwają nieprzerwanie i każda z Pań będąca po 21 tyg. ciąży może do nas dołączyć i uczestniczyć w spotkaniach aż do rozwiązania.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ

Zakres świadczeń POZ

  • badanie i porada lekarska,
  • diagnostyka i leczenie w ramach kompetencji,
  • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej (z wyjątkiem oddziału dla przewlekle chorych),
  • promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

Pacjent powinien dokonać wyboru lekarza POZ (lekarza rodzinnego) poprzez złożenie deklaracji w celu określenia przynależności do danego lekarza.

Nasz zespół:

Interniści: Pediatrzy:
Jolanta Chlebowska Marianna Bukowska
Marcelina Przemęcka Halina Krotewicz
Bogdana Wesołowska-Kling Małgorzata Szkoda-Kłos
Michał Żebrowski

 

Pielęgniarki: Położne:
Krystyna Baranowska Marta Andrzejewska
Ewa Chlasta Izabela Łajs
Aneta Wyżnicka

Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów - dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich