Badania dla kierowców kat. B

Pierwszym krokiem jest ustalenie terminu badania na prawo jazdy. Zapoznanie się z terminarzem, wybór terminu oraz kontakt z naszą poradnią telefonicznie lub mailowo.

 • Zapisujemy na konkretną godzinę. Na całą wizytę zarezerwuj sobie około 20-30 minut.  Natomiast samo badanie przeważnie udaje się wykonać znacznie szybciej.
 • Wypadło Ci coś niespodziewanego? Daj nam znać a przepiszemy Cię na inny termin badania.

Badania na prawo jazdy - badanie wzroku

Przygotowanie do badania

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy być wyspanym i nie wolno znajdować się pod wpływem środków odurzających.

Co ze sobą zabrać?

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu).
 • 200 złotych w gotówce (można również dokonać zapłaty kartą).
 • Okulary lub soczewki. W przypadku wady wzroku badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych.
 • Aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu.
 • Stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności. W przypadku braku tego dokumentu, ustal rok w którym było wydane po raz pierwszy.
 • Dokumentację medyczną o ile jest w posiadaniu np.:
  • wyniki badań laboratoryjnych, EKG, EEG, RTG itp.,
  • osoby przewlekle chorujące, wydane przez lekarza prowadzącego aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • inną ważną dokumentację medyczną (jeśli badany przebywał w szpitalu, doznał poważnego urazu) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku osób leczących się na cukrzycę lub padaczkę konieczne będzie przedłożenie:

 • karty konsultacji diabetologicznej, wystawionej przez prowadzącego lekarza diabetologa,
 • karty konsultacji neurologicznej, wystawionej przez prowadzącego lekarza neurologa.

W czasie badania lekarz orzecznik dokonuje oceny stanu zdrowia:

 • narządu wzroku;
 • narządu słuchu i równowagi;
 • układu ruchu;
 • układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;
 • układu nerwowego, w tym padaczki;
 • obturacyjnego bezdechu podczas snu;
 • czynności nerek;
 • cukrzycy;
 • stanu psychicznego;
 • objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu (środków działających podobnie do alkoholu) lub jego (ich) nadużywanie;
 • stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;
 • innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Przeprowadza wywiad z badanym, na tej podstawie wypełniając dokumenty.

Nie są przeprowadzane żadne próby wysiłkowe ani badania z naruszeniem ciągłości tkanek.

W przypadku stwierdzenia poważnej wady wzroku lub innej choroby o potencjalnie ciężkim przebiegu, lekarz może skierować badanego na wizytę specjalistyczną – w takim przypadku badanie zostanie dokończone dopiero, kiedy badany dostarczy dodatkową dokumentację medyczną.

Po zakończeniu badania lekarz wydaje orzeczenie (z tym orzeczeniem należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji) podając w nim ewentualne kody ograniczeń, które oznaczają np. możliwość prowadzenia pojazdów w okularach lub soczewkach kod 01.06.

Po badaniu kierowcy

Wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji:

 • z uzyskanym orzeczeniem lekarskim,
 • jednym zdjęciem,
 • wnioskiem o wydanie prawa jazdy, pobierz i wypełnij w domu, albo weź w urzędzie,
 • dokumentem tożsamości.

Urzędnik wyda Ci bezpłatnie:

 • w większości przypadków od ręki,
 • do 2 dni jeżeli urząd musi sprawdzić Twoje dane,
 • od 1 do 2 miesięcy jeżeli Twoja sytuacja wymaga postępowania wyjaśniającego.

Przedłużenie terminowego prawa jazdy

Procedura w urzędzie jak wyżej, dodatkowo przedkładasz stare prawo jazdy, a nowe otrzymasz:

 • do 9 dni roboczych w sprawach nie wymagających zbierania dowodów, informacji, lub wyjaśnień
 • do 1-2 miesięcy w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego

W urzędzie przygotuj się na opłatę 100,50 zł. za wydanie nowego prawa jazdy.

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo jazdy może być wydane maksymalnie na 15 lat.
 • Osoby niepełnoletnie starające się o prawo jazdy kat. B:
  • mogą wykonać badania na prawo jazdy przed ukończeniem 17 lat i 9 miesięcy, podczas badania rodzic lub opiekun prawny nie jest wymagany,
  • po numer PKK do Wydziału Komunikacji muszą pójść z opiekunem prawnym, który wyrazi zgodę na udział w kursie prawa jazdy,
  • nie mogą rozpocząć kursu prawa jazdy kat. B, przed ukończeniem 17 lat i 9 miesięcy, to samo dotyczy wyrobienia numeru PKK.
 • Jeżeli wyjeżdżasz poza UE, przy okazji wizyty w urzędzie warto uzyskać międzynarodowe prawo jazdy (koszt 35,50 zł.),
 • Nasi lekarze nie mogą wykonywać pierwszych badań po zatrzymaniu prawa jazdy w związku z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu – takie badania wykonuje jedynie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP Łódź). Jeżeli będą to kolejne badania, zapraszamy do nas.