AKADEMIA REHABILITACJI


Akademia rehabilitacji

Program rehabilitacji skierowany jest do mieszkańców woj. łódzkiego w wieku aktywności zawodowej ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. ( w tym osoby w wieku 50 lat i więcej).
W ramach programu zakwalifikowanym pacjentom oferujemy:
– I porada rehabilitacyjna- kwalifikacja medyczna do projektu
– Szeroki pakiet zabiegów rehabilitacyjnych z elementami edukacji
– Warsztaty psychoedukacyjne
– II porada rehabilitacyjna- końcowa konsultacja

Projekt realizowany jest na terenie naszej placówki przy ul. Kilińskiego 21 w Łodzi.
Zawsze staramy się, aby uzgodnić godziny zabiegów możliwie elastycznie do godzin pracy uczestników projektu.


Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Akademia rehabilitacji” jest złożenie dokumentów w Biurze Projektu ul. Kilińskiego 21 w Łodzi (osobiście/listem/kurierem/e-mail):

  • formularza rekrutacyjnego,
  • oświadczenia o RODO,
  • oświadczenie o zamieszkaniu na terenie woj. łódzkiego,
  • oświadczenie potwierdzające wiek aktywności zawodowej,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia- dokumentacja medyczna potwierdzająca zdiagnozowaną chorobę układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (w kat. M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54) nie starsza niż 1 rok,
  • oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020,
  • oświadczenie o braku możliwości podjęcia rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

Biuro Projektu „Akademia rehabilitacji”
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel.: 661 607 600, 42 630 27 59

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00

Czas trwania: 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania X.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 X.3.1: Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Przychodnia Malinowa

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59 kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Aktualności

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

Skip to content