Terapia leczenia uzależnień

Terapia leczenia uzależnień

Osoby, które zażywają różnego rodzaju środki odurzające lub są od nich uzależnione, mogą korzystać z pomocy specjalisty terapii uzależnień na terenie poradni.
Oferujemy pomoc osobom w każdym wieku, ze stażem zażywania narkotyków o różnej długości. W Poradni Malinowa można bez skierowań i innych zbędnych formalności, poufnie uzyskać poradę lekarza psychiatry oraz podjąć leczenie ambulatoryjnie u certyfikowanego spec. terapii uzależnień . Pacjent może otrzymać, w razie potrzeby skierowanie na oddział detoksykacyjny lub do ośrodka stacjonarnego. Mogą skorzystać z porady, osoby, które szukają pomocy dla osoby zażywającej substancje psychoaktywne, pijące, osoby, które szukają pomocy dla siebie, które chcą w warunkach ambulatoryjnych rozpocząć terapię indywidualną.
Specjalista , określi stopień uzależnienia , zaproponuje indywidualny plan terapii, określi czas trwania terapii , może wskazać inne formy pomocy z których pacjent może skorzystać.
Indywidualna terapia uzależnień ma na celu dokładną diagnozę osoby uzależnionej oraz monitorowanie postępów leczenia. W terapii indywidualnej chory ma poczucie, że to jego problemy są najważniejsze, dlatego ktoś chce mu pomóc. Terapię indywidualna możemy więc uznać za pierwszy krok w psychologicznej walce z uzależnieniem.
  • W razie potrzeby leczenie uzależnień uzupełniane jest farmakologią, aby fizyczne skutki uzależnienia w jak najmniejszym stopniu utrudniały leczenie uzależnienia( wizyta u psychiatry )
  • Podczas pierwszego spotkania indywidualny terapeuta uzależnień poznaje Twoją historię. Nie chodzi tylko o historię nałogu, gdyż ta w rzeczywistości ma niewielkie znaczenie. Każda choroba ma swoje przyczyny i skutki. Tak samo alkoholizm, narkomania czy hazard nie biorą się znikąd i maja swoje przyczyny.
  • Terapia indywidualna przeznaczona jest dla osób, które nie mają śmiałości dzielić się swoimi problemami na forum grupy.
  • Ilość i częstotliwość spotkań zależny jest od pacjenta oraz zalecanej intensywności leczenia.
Terapia kierowana jest do :
  • osób zażywających, uzależnionych od substancji psychoaktywnych
  • osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii w innej formule ( utrwalanie efektów terapii ), monitorowanie procesu zdrowienia
  • kobiet i mężczyzn
  • Młodzieży (do 18 r.ż wymagana zgoda rodzica/opiekuna prawnego).
  • Certyfikowany specjalista terapii uzależnień Karolina Proc

Jeśli potrzebujesz pomocy sprawdzonego psychologa, umówimy wizytę w najkrótszym możliwym czasie