Oferta

DLA OSOBY INDYWIDUALNEJ

Najczęstsze pytania

Dlaczego warto wybrać naszą Poradnię Medycyny Pracy


Zapewniamy Państwu opiekę lekarzy specjalistów oraz posiadamy pełne wyposażenie dostosowane do świadczenia specjalistycznych usług medycznych.

Przychodnia Malinowa zlokalizowana jest w dogodnym komunikacyjnie punkcie miasta, przy ulicy Kilińskiego 21 w Łodzi.

Uczniowie i studenci oraz słuchacze studiów doktoranckich powinni posiadać:

  • skierowanie wydane przez szkołę/uczelnię,
  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty i ważna legitymacja szkolna),
  • Kartę Zdrowia Ucznia ,
  • Książeczkę Zdrowia Dziecka, dokumentację medyczną, jeżeli było prowadzone leczenie ( zaświadczenia o leczeniu, karty informacyjne leczenia szpitalnego i specjalistycznego).


  • Oferta – Medycyna pracy (do pobrania)
  • Skierowanie na badania (do pobrania)
  • Wymagane badania (do pobrania)
Oferta – Medycyna pracy (do pobrania)
Skierowanie na badania (do pobrania)
Wymagane badania (do pobrania)

WAŻNE!

Badania lekarskie osób niepełnoletnich wykonywane są
w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Rejestracja – rezerwacja terminów

tel. +42 630 27 59
kom. 731 765 649


Badania Sanitarno – Epidemiologiczne


Badania muszą wykonać osoby mające kontakt z żywnością lub gdy w pracy istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby. Taki pracownik zobowiązany jest posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania pracy lub/oraz wpis na ten temat do Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 947) badania muszą wykonać m.in.:

  • uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcący się do wykonywania tych prac,
  • przed podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki,
  • przed ponownym podjęciem pracy i/lub rozpoczęciem nauki po przebyciu zakażenia stanowiącego zagrożenie sanitarno -epidemiologiczne (Salmonella, Shigella, gruźlica).Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów – dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich

Przychodnia Malinowa

Przychodnia Malinowa to placówka medyczna świadcząca usługi podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Adres: ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
Telefon: 42 630 27 59
kom. 731 765 649
Email: rejestracja@przychodniamalinowa.pl

Aktualności

Copyright © 2021 | realizacja: kolkomp.pl | polityka prywatności

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner Skip to content