Badania pracownicze

- przychodniamalinowa.pl/

Dlaczego warto wybrać naszą Poradnię Medycyny Pracy

Pracodawcy zobowiązani są do kierowania pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne.

Zapewniamy Państwu opiekę lekarzy specjalistów oraz posiadamy pełne wyposażenie dostosowane do świadczenia specjalistycznych usług medycznych. Przychodnia Malinowa zlokalizowana jest w dogodnym komunikacyjnie punkcie miasta, przy ulicy Kilińskiego 21 w Łodzi.

Każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek zawarcia pisemnej umowy z jednostką medycyny pracy, która będzie przeprowadzać badania lekarskie pracowników danego zakładu (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy).

Dla naszych partnerów rezerwujemy miejsca na nasze akcje profilaktyczne z wielu dziedzin medycyny, pozyskujemy środki finansowe z Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Konsultant w zakresie medycyny pracy

Wiktoria Okruch

tel. + 48 661 607 600

wiktoria.okruch@przychodniamalinowa.pl

Oferta - Medycyna pracy (do pobrania)
Skierowanie na badania (do pobrania)
Wymagane badania (do pobrania)
- przychodniamalinowa.pl/

Ważne – jakie dokumenty musi mieć ze sobą pracownik stawiający się na badania

  • skierowanie od pracodawcy,
  • ważny dokument tożsamości,
  • dokumentacja medyczna w przypadku rozpoznania schorzeń (karty informacyjne, wyniki badań, zaświadczenia o prowadzonym leczeniu),
  • na badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni) pisemna informacja od lekarza leczącego o rozpoznaniu i prowadzeniu leczenia schorzenia, które było przyczyną zwolnienia lekarskiego, ewentualnie dokumentacją medyczną do wglądu.

Badanie sanitarno-epidemiologiczne

Badania muszą wykonać osoby mające kontakt z żywnością lub gdy w pracy istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby. Taki pracownik zobowiązany jest posiadać aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania pracy lub/oraz wpis na ten temat do Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zapewniamy opiekę lekarzy internistów i pediatrów - dbamy o zdrowie Twoje i Twoich bliskich